Go back

PROMOVAREA UNEI LUMI SUSTENABILE

Sustenabilitate

Realizăm lucrări care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriilor

Angajamentul nostru de a construi un viitor sustenabil

Angajamentul nostru de a construi un viitor sustenabil

Strategia noastră de sustenabilitate este integrată în modelul și strategia de afaceri a Grupului și se bazează pe doi piloni fundamentali: contribuția Webuild la provocările globale și angajamentul său continuu de a acționa în mod responsabil.

În calitate de semnatar al Global Compact, Webuild susține efortul internațional de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Organizația Națiunilor Unite până în 2030.

Angajamentul Grupului față de un viitor mai sustenabil și cu emisii reduse se reflectă în domeniile sale de activitate: mobilitate sustenabilă, energie hidroelectrică, apă potabilă și clădiri verzi.

Manifestul de sustenabilitate Webuild

Manifestul nostru de sustenabilitate „5P” reprezintă cele 5 priorități principale ale Webuild, care ne ghidează acțiunile zilnice pentru a asigura excelența, inovația și respectul față de toate părțile interesate.Planetă, Persoane, Parteneriat, Progres, Prosperitate: să construim un viitor sustenabil!

Manifestul de sustenabilitate 5P Webuild

Cifrele acțiunilor noastre zilnice

Activitățile reflectă angajamentul nostru față de dezvoltarea sustenabilă, iarrezultatele noastre dovedesc acest lucru.

+ + +

milioane de persoane deservite în cadrul Mobilității Sustenabile

+ + +

milioane de persoane deservite cu Energie Hidroelectrică

+ + +

milioane de persoane deservite cu Apă Potabilă

+ + +

milioane de persoane deservite prin construcții de Clădiri Verzi

Proiectele noastre vorbesc despre angajamentul de a construi un viitor sustenabil

Liniile de cale ferată și de metrou deplasează milioane de oameni în fiecare an, contribuind la dezvoltarea unei mobilități sustenabile.

Proiectele hidroelectrice produc energie regenerabilă, în timp ce stațiile de desalinizare și de tratare a apei furnizează apă potabilă acolo unde aceasta este rară. 

Avem, de asemenea, o expertiză aprofundată în modernizareai infrastructurii de tratare a apelor uzate urbane, pentru gestionarea sustenabilă a apei și reducerea poluării.

Podurile și clădirile pe care le construim sunt realizate cu ajutorul tehnologiei de vârf în ceea ce privește sustenabilitatea, promovând securitatea și sănătatea ca o prioritate la nivel mondial.

Până în 2023, mai mult de 90% din portofoliul nostru de lucrări în domeniul construcțiilor era format din proiecte care au contribuit la unele dintre cele mai importante obiective de dezvoltare sustenabilă ale ONU. 

Promovăm o lume sustenabilă

Strategia noastră de sustenabilitate identifică sustenabilitatea infrastructurii și a șantierelor ca fiind cei doi piloni pe care se bazează angajamentul și reputația Webuild.

Snowy 2.0 - Australia

1 / 0

Sustenabilitate | RO

Information material - Bridge project over the Strait of Messina
(*) Required information